środa, 28 grudnia 2016

Rodzaje rzeczownika - ćwiczymy z PUS-em ;-)Weszłam w posiadanie pięknych klocków z ilustracjami o tematyce świątecznej.

Były dołączone do życzeń otrzymanych od Wydawnictwa PUS.Od sierpnia 2016 roku moja Pracownia szczyci się Certyfikatem Partnera PUS ;-)

Śliczną fotkę zrobiła klockom ZABAWKATOR na FB 


oraz samo Wydawnictwo Epideixis ;-)
Nie byłabym sobą, gdyby te śliczne kostki nie posłużyły dzieciom.

Mazakiem na żółtych karteczkach napisałam TA, TEN.

Oglądaliśmy z dziećmi ilustracje nazywając:
TA choinka, TEN prezent, TEN Mikołaj itp.


Dokładaliśmy właściwy klocek do właściwej etykiety.

Ćwiczenie banalnie proste, ale:

- zapoznało i utrwaliło pojęcie rodzaju męskiego i żeńskiego,
- wzbogaciło słownik czynny o słowa związane ze Świętami Bożego Narodzenia,
- było ćwiczeniem małej motoryki (obracanie klocka w poszukiwaniu obrazka),
- wdrażało do podejmowania wysiłku umysłowego.

Na zakończenie zajęć budowaliśmy wieżę z trzech klocków,
 rozbudowaną o inne klocki ;-)

Oczywiście można budować wypowiedzi zdaniowe z użyciem tych klocków,
opowiadać o Świętach Bożego Narodzenia i oczekiwaniu na Świętego Mikołaja.

To świetna pomoc do budowania komunikacji,

W ten sam sposób można wykonać samemu podobne klocki
 naklejając na sześcian potrzebne nam ilustracje.


poniedziałek, 12 grudnia 2016

KORP - nowe kwalifikacje

Spieszę donieść, że w Pracowni pojawiła się nowa diagnostyka - a dokładniej diagnostyka rozwoju psychoruchowego dziecka  w wieku od 1 miesiąca życia do 9 roku życia.

Miałam przyjemność wziąć udział w szkoleniu KORP i uzyskać certyfikat.O samym narzędziu - ze strony KOMLOGO.PL

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Zobacz krótki film o KORP-ie.
Karty przeznaczone są dla logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Narzędzie składa się z części:
1.    Materiału merytorycznego
2.    Pomocy do diagnozy
3.    Program komputerowy KomKOD moduł KORP (bezpłatna roczna licencja na jedno stanowisko).
       Narzędzie dostępne jest w formie programu komputerowego do wypełniania KART badania.

Karty oceny rozwoju psychoruchowego – Pretest (KORP-PRE) są integralną częścią narzędzia KORP. Przeznaczone są dla specjalistów, dokonujących wstępnej oceny poziomu rozwoju dziecka podejrzanego o opóźnienia i dysharmonie rozwojowe. Do takiej grupy należą dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym i zaburzeniami rozwoju, dysharmoniami rozwojowymi (np. opóźnieniem rozwoju mowy), zdiagnozowanymi wadami genetycznymi (np. Zespół Downa), głębokim wcześniactwem itd., których rozwój jest prawdopodobnie opóźniony więcej niż o jeden poziom wiekowy. Ocena kartami KORP-PRE pozwala szybko i prawidłowo dobrać poziom wyjściowy do badania Kartami KORP. 

Zobacz krótki film o KORP-PRE.

Ad. 1. Materiał merytoryczny zawiera: standaryzację badania, kartę profilu, kartę wywiadu, karty oceny rozwoju dziecka KORP A (ocena umiejętność według wieku) oraz karty oceny rozwoju dziecka KORP B (ocena umiejętność według sfer rozwojowych).

Podstawowym elementem narzędzia są karty oceny rozwoju KORP A, opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych, w których wyróżnić można:
- 4 karty oceny rozwoju małego dziecka w wieku od 1 m. ż. do 11 m. ż. Ponieważ w tym okresie rozwój dziecka przebiega bardzo intensywnie, karty uwzględniają diagnozę umiejętności dziecka do końca 11 m. ż co kwartał.
- 3 karty oceny rozwoju dziecka w wieku od 1;0 r. ż. do 2;11 r. ż. Do końca 2 r. ż. możliwa jest diagnoza dziecka co pół roku.
- 5 kart oceny rozwoju dziecka w wieku od 2;11 r. ż. do 7;11 r. ż. W tym okresie karty uwzględniają diagnozę dziecka w odstępach rocznych.
- 1 karta oceny rozwoju dziecka w wieku od 8;0 r. ż do 9,11 r. ż.

Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem skierować dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania oraz zaprogramować odpowiednie działania terapeutyczne.

Diagnoza dziecka pogłębiona jest o szczegółowy wywiad z opiekunem. Ponadto materiał merytoryczny zawiera podręcznik szczegółowo opisujący narzędzie oraz warunki standaryzacji, czyli szczegółowy przebieg oceny umiejętności dziecka.

Ad. 2. Do kart oceny umiejętności dzieci dołączony jest szereg pomocy niezbędnych przy wykonywaniu prób zawartych na kartach. Pomoce w kolejności alfabetycznej do pobrania jako PDF.
Ad. 3.     Program komputerowy wspomagający opracowanie wyników KomKOD moduł KORP. 
Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) były recenzowane przez wybitnych specjalistów zajmujących się rozwojem, diagnozą i terapią dzieci:
 - prof. dr hab. Maria Kielar-Turska – psycholog,
 - dr hab. n. med. Robert Śmigiel – pediatra,
 - dr Teresa Kaczan – logopeda, terapeuta metody Castillo Moralesa,
 - mgr Aleksandra Łada - neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT, Senior Tutor.

W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z narzędzia KORP korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorki i otrzymały certyfikat.

Wyniki testów nie są uśredniane (jak w większości dotychczasowych testów), lecz pokazują wyraźnie poziom ewentualnego zróżnicowania rozwoju poszczególnych umiejętności i kompetencji dziecka:
  • rozwój ruchowy
  • motoryka precyzyjna i lateralizacja
  • spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo – ruchowa
  • komunikowanie się i mowa
  • emocje i relacje społeczne
  • funkcje behawioralne
  • umiejętności przedszkolne
  • umiejętności szkolne
Diagnoza umożliwia:
- określenie wieku rozwojowego dla każdej z wymienionych umiejętności
- nakreślenie profilu rozwoju dziecka
- ocenę mocnych i słabych sfer rozwoju
- określenie aktualnych potrzeb dziecka
- wskazanie najbardziej właściwych dla danego dziecka form zajęć i ewentualnej terapii
Diagnoza jest prowadzona w trakcie dwóch 45-minutowych spotkań z dzieckiem. Integralną jej częścią jest karta wywiadu dotycząca rozwoju dziecka od wielu prenatalnego do chwili obecnej. Po przeprowadzeniu diagnozy, terapeuta omawia wyniki i wydaje kartę podsumowania na kolejnym spotkaniu (bez udziału dziecka).
W przypadku dzieci najmłodszych, terapeuci mogą prosić rodziców o nagranie zachowań i reakcji dziecka w domu (w znanych Jemu warunkach i otoczeniu), tak by maksymalnie zobiektywizować wyniki testu.
Badanie testem KORP przeprowadzamy cyklicznie w określonych, zależnych od wieku dziecka, odstępach czasowych. Dzięki temu możemy na bieżąco obserwować poziom rozwoju poszczególnych umiejętności i reagować adekwatnie do wyników kolejnych testów.